Bio

photograph: Ahmet Sel

Zeren Göktan completed her undergraduate and graduate education at Bilkent University, Faculty of Architecture, Art, and Design, (Graphic Design/Painting Department) at Ankara, Turkey. She then completed her second master’s degree at Boston Tufts University (full scholarhip), USA, focusing on media; photography, video, and sound.

She opened her first solo exhibition at Maçka Art Gallery in 1997. “Counter”, her solo show which took place at Zilberman Gallery in 2013, follows the lead of a multi-phase project that includes installation and an online website; anitsayac.com: a digital monument dedicated to femicides in Turkey. Her latest solo show “Deep Blue” Photography Series exhibited at Zülfaris Synagogue Karaköy, Istanbul in March 2021.

The installation, video, and photos of the artist whose works have been shown in many exhibitions organized by Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul Biennial, Istanbul Modern, DEPO, SALT, Akbank Art and Culture Center, have been exhibited in countries such as America, Italy, England, Russia and Greece. Her work has been published in both local and international journals, books.

Some of the works of Göktan met with the audience in September 2019 at the 16th Istanbul Biennial Parallel Event, Gallery Nev’s exhibition at Maçka Art Gallery, “The Whole Planet Was Inside” and at the “Golden Age” exhibition. 2021/2022 her work exhibited at SALT ‘’The Skin, Body and I’’, and at OMM Museum ‘’Deep is the Past’’.

Zeren Göktan is represented by Pilot Gallery

Zeren Göktan, lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Mimarlık, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü ve Resim Bölümünde tamamladı. Ardından ikinci yüksek lisans derecesini medya üzerine; fotoğraf, video ve ses  alanlarına yoğunlaşarak Amerika Boston Tufts Üniversitesi’nde tamamladı.

İlk kişisel sergisini 1997 yılında Maçka Sanat Galerisi’nde açtı. 2013 yılında Zilberman Galleride gerçekleşen solo sergisi “Sayaç”, çok aşamalı bir projenin öncülüğünde enstalasyon ve çevrimiçi bir web sitesini içeriyordu; anitsayac.com. Son kişisel sergisi “Derin Mavi” Fotoğraf serisi Zülfaris Sinangogu Karaköy İstanbul Mart 2021’de gerçekleşti.

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Depo, SALT, Akbank Sanat’ın düzenlediği bir çok sergide eserleri izlenen sanatçının enstalasyon, video ve fotoğrafları Amerika, İtalya, İngiltere, Rusya, Yunanistan gibi ülkelerde de izlendi. Çalışmaları hem yerel hem de bir çok uluslarası dergide ve kitapta yer aldı.

Göktan’ın eserleri 2019 Eylül ayında 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinliği olan Galeri Nev’in Maçka Sanat Galerisi’nde düzenlediği sergisi “Bütün Gezegen İçerideydi” ve Galeri Nev’in Otuz beşinci yılında düzenlenen “Altın Çağ” sergisinde, 2021/2022 yıllarında çalışmaları SALT ‘’Ten, Beden ve Ben’’ ve OMM Müzesi ‘’Maziye Bakma Mevzu Derin’’ izleyici ile buluştu.

Zeren Göktan,  Pilot Galeri tarafından temsil ediliyor.