Bio

photograph: Ahmet Sel

Zeren Göktan completed her undergraduate and graduate education at Bilkent University, Faculty of Architecture, Art, and Design, (Graphic Design/Painting Department). She then completed her second master’s degree at Boston Tufts University, USA, focusing on media; photography, video, and sound.

She opened her first solo exhibition at Maçka Art Gallery in 1997. “Counter”, her solo show which took place at Zilberman Gallery in 2013, follows the lead of a multi-phase project that includes installation and an online website; anitsayac.com. Her latest solo show “Deep Blue” Photography Series exhibited at Zülfaris Synagogue Karaköy, Istanbul in March 2021.

The installation, video, and photos of the artist whose works have been shown in many exhibitions organized by Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul Biennial, Istanbul Modern, DEPO, SALT, Akbank Art and Culture Center, have been exhibited in countries such as America, Italy, England, Russia and Greece.  Some of the works of Göktan last met with the audience in September 2019 at the 16th Istanbul Biennial Parallel Event, Gallery Nev’s exhibition at Maçka Art Gallery, “The Whole Planet Was Inside” and at the “Golden Age” exhibition held on the occasion of Gallery Nev’s thirty-fifth year.

Zeren Göktan is represented by Gallery Nev (Ankara).

Zeren Göktan, lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Mimarlık, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü ve Resim Bölümünde tamamladı. Ardından ikinci yüksek lisans derecesini medya üzerine; fotoğraf, video ve ses  alanlarına yoğunlaşarak Amerika Boston Tufts Üniversitesi’nde tamamladı.

İlk kişisel sergisini 1997 yılında Maçka Sanat Galerisi’nde açtı. 2013 yılında Zilberman Galleride gerçekleşen solo sergisi “Sayaç”, çok aşamalı bir projenin öncülüğünde enstalasyon ve çevrimiçi bir web sitesini içeriyordu; anitsayac.com. Son kişisel sergisi “Derin Mavi” Fotoğraf serisi Zülfaris Sinangogu Karaköy İstanbul Mart 2021’de gerçekleşti.

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Depo, SALT, Akbank Sanat’ın düzenlediği bir çok sergide eserleri izlenen sanatçının enstalasyon, video ve fotoğrafları Amerika, İtalya, İngiltere, Rusya, Yunanistan gibi ülkelerde de izlendi. Göktan’ın eserleri son olarak 2019 Eylül ayında 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinliği olan Galeri Nev’in Maçka Sanat Galerisi’nde düzenlediği sergisi “Bütün Gezegen İçerideydi” ve Galeri Nev’in Otuz beşinci yılında düzenlenen “Altın Çağ” sergisinde izleyiciyle buluştu.

Zeren Göktan,  Galeri Nev (Ankara) tarafından temsil ediliyor.